top of page

Řemesla a technické obory v kurzu

Sedm rodičů z deseti zvažuje, že pošle své děti na střední odbornou školu. Pětina rodičů vážně uvažuje o učňovské škole, kde vedou profese kuchařské, elektrikářské,

instalatérské, ale i kadeřnické nebo truhlářské. Ještě větším překvapením je, že každý desátý student má zájem o práci v zemědělství nebo chovatelství, což je navlas stejný zájem jako o profese v odvětví strojírenství. Vzniká mimořádný tlak na zavedení dílen a pozemků na základních školách, dále na výuku základů obchodu a komunikace se zákazníkem.

To jsou první závěry z historicky největšího průzkumu, zaměřeného na atraktivitu profesně orientovaných oborů, který pro AMSP ČR v rámci Roku řemesel 2016 připravila agentura IPSOS. Ankety se zúčastnilo 500 rodičů dětí základních škol, doprovodného hloubkového průzkumu potom i žáci 9. tříd a nakonec byla vyzpovídána více jak stovka těch, kteří se rozhodli jít na učňovské obory.


Maturita je stále jasnou prioritou, ale její absolvování se začíná požadovat stále více na středních odborných školách (SOŠ). Zájem o učňovské obory neklesá, ale čím dál více mají rodiče zájem na tom, aby profesní vzdělání bylo ukončeno tak, že bude možné případně pokračovat v dalším studiu. S ohledem na podíly studentů v roce 2014/15, kdy bylo na učilištích 31 %, na SOŠ 36 % a na gymnáziích 22 % studentů,

začíná být podle průzkumu velký převis na SOŠ, kam je připraveno hlásit se až 66 %


Comments


bottom of page