top of page

Ekonomické fórum: Vize ČR 2025

V předvečer parlamentních voleb HPCG v rámci oslav 5. výročí ocenění Český Goodwill uspořádala na půdě České národní banky Ekonomické fórum – setkání lídrů na téma budoucnosti ČR v horizontu příštích 8 let. Panelové diskuze se účastnili přední čeští odborníci institucí, které poskytly záštitu ocenění Český Goodwill 2017. Symbolicky se tak uzavřel pátý ročník, který začal výročním setkáním v Bankovním klubu ČNB za účasti guvernéra Rusnoka.

Pozvání do panelu přijali: Jiří Jirsa (#MZE Ministerstvo zemědělství, 1. náměstek ministra – sekce správní), Eduard Muřický (#MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu, náměstek ministra pro sekci průmyslu), Milena Hrdinková (#MFCR Ministerstvo financí, ředitelka kanceláře ministra – dočasně pověřená řízením sekce Mezinárodní vztahy), Dan Jiránek (#SMOCR Svaz měst a obcí ČR, zástupce výkonného ředitele Kanceláře Svazu), Karel Havlíček (předseda Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR #AMSP) a Petr Hlavatý (zakládají partner poradenské skupiny #HPCG).


Hosté z řad českých podnikatelů, zástupců veřejných institucí a vysokoškolští pedagogové tak měli jedinečnou možnost otevřeně debatovat o budoucnosti ČR s výkonnými představiteli klíčových resortů. Všichni se shodli, že setrvání v EU a orientace na ekonomiku s přidanou hodnotou jsou klíčové faktory pro budoucí prosperitu Česka.

Comments


bottom of page