top of page

Jak se podniká v Česku? Snažíme se prosazovat fair play zespodu


Když v závěru loňského roku uveřejnila Světová banka novou zprávu „Doing business“, zaplavily tuzemská média oslavné články o tom, jak se podmínky pro podnikání u nás zlepšily. Česká republika se v žebříčku hodnocení Světové banky posunula o osm příček ze 44. na 36. místo.

O tom, že podmínky pro podnikání je potřeba zlepšovat, není třeba spekulovat. Zejména malé a střední podniky tvoří páteř ekonomiky, vytváří hodnoty, přispívají ke stabilitě a výraznou měrou se podílejí na zaměstnanosti i celkové prosperitě regionů. Jak podmínky pro svou činnost vnímají sami čeští podnikatelé? Na to jsme se zeptali přímo jich v pravidelném průzkumu HPCG.


Vymahatelnost práva horší než byrokracie

Česká republika je často kritizována za vysokou míru korupce a malou transparentnost. Téměř čtyřicet procent (39,1 %) respondentů se však domnívá, že situace v ČR není o nic horší než v okolních vyspělých státech, přičemž tyto jevy nelze nikdy zcela eliminovat. Čtvrtina českých podnikatelů je přesvědčena, že situace je vážná, zejména kvůli negativnímu dopadu na příliv zahraničních investic.

Další pětina dotázaných souhlasí s tím, že kritika je zcela oprávněná. Obojí je podle nich u nás nejhorší z celé Evropy a zásadně to poškozuje reputaci ČR i jednotlivých podniků.

„Je smutné, když se na ministerstvech odehrávají krádeže za bílého dne v hodnotách miliard korun formou zakázek přihraných firmám, v nichž mají zadavatelé dokonce podíl. Nicméně je zbytečné trávit čas nad statistikami nebo lamentováním, radši se snažíme prosazovat fair play zespodu,“ zhodnotila Radka Martínková, spolumajitelka firmy Bamboolik.

Za slabou stránku ČR bývá označováno také nestálé legislativní prostředí a přebujelá byrokracie. Polovina dotázaných potvrzuje, že toto je problém, který firmy stojí

každoročně značné prostředky navíc. 15,4 % dotázaných poukazuje na to, že horší než nestálost legislativy a velká byrokracie je špatná vymahatelnost práva v tuzemsku. Pětina (19,2 %) tuto záležitost bere sportovně s tím, že člověk i firma musí být flexibilní a umět se přizpůsobit měnícím se podmínkám.

„Pouze ti nejsilnější přežijí,“ uvedl Radek Brunner, majitel společnosti Kobras.

Čeští podnikatelé věří svému poslání

Přes všechny překážky, kterým musí čeští podnikatelé každodenně čelit, zůstávají optimisty. Podnikání berou jako své poslání a jsou přesvědčeni, že podnikat odpovědně s dlouhodobou vizí má smysl. Jednoznačně a bytostně jsou o tom přesvědčeny tři pětiny (61,5 %) dotázaných. Dalších 35 % respondentů tomu pevně věří i přesto, že občas si musí připomínat, že to skutečně smysl má.


Rovněž v otázce na postavení podnikatelů v současné společnosti, převládá pozitivní přístup. Přestože třetina (30,4 %) podnikatelů má občas pocit, že by se člověk pomalu měl stydět za to, že je podnikatelem, další pětina (21,7 %) se domnívá, že postavení podnikatelů ve společnosti je dobré


Comments


bottom of page