top of page

Krize se opakují každých 10 let

Aktualizováno: 19. 12. 2018

Hospodářství se vyvíjí ve spirále, podle délky trvání se hospodářské cykly rozdělují na tři základní typy:


1) Krátkodobé = Kitchinovy vlny = 18-40 měsíců – představují kolísání reálného produktu, které je způsobeno výkyvy v zásobách

2) Střednědobé = Juglarovy vlny = 8-10 let – jsou spojovány s investicemi do fixního kapitálu, střídáním generací komodit, zemědělskými výkyvy aj.

3) Dlouhodobé = Kuznetsovy vlny (nebo též Kondratěvovy či Schumpeterovy) = 20-50 let – souvisejí s válkami, velkými investicemi do infrastruktury, vědeckými objevy nebo inovačními vlnami.

Poučení z historie


Když se ohlédneme do historie krize způsobené splasknutím bublin nejrůznějších druhů doprovází obchodování nerozlučně. Například v roce 1630 to byla Tulipánová krize (ceny rostly tak rychle a vysoko, že lidé prodávali, co mohli, jen aby za své, často i celoživotní, úspory získali více tulipánových cibulek), nebo v roce 1720 Bublina Jižních moří (Akcie Společnosti jižních moří (South Sea Company) rostly závratným tempem z hodnoty 128 liber v lednu na 1.050 liber v červnu. Už v červenci ‚prosákly‘ na veřejnost informace o prodeji akcií řediteli společnosti a hodnota začala strmě klesat. Při vyšetřování se ukázalo, že řada ministrů byla podplacena a spekulovala. Anglie se dostala do ekonomické krize, padla vláda, mnoho lidí přišlo o všechno.).


Dvacáté století bylo v tomto ohledu velmi turbulentní:


1914-1918 První světová válka znamenala devastaci Evropy a zadlužení evropských států hlavně v USA, které byly v té době průmyslovou a finanční mocností. USA zaznamenaly rychlý ekonomický rozmach, jen v letech 1927-29 vzrostlo celkové jmění investičních společností až desetkrát. S tím rostly i ceny akcií, Dow Jonesův index trhal rekordy.


1929-1938 25. října 1929 nastal krach burzy, který je označován jako Černý pátek, i když za nejtemnější období bývají označovány až následující dny, pondělí 28.10. a úterý 29.10. (o víkendu se neobchoduje). Následovalo dlouhé období Velké hospodářské krize (Velké deprese), která postupně zaplavila celý svět.


1945-1973 Velká deprese je označována za jednu z hlavních příčin Druhé světové války (1938-1945). Poválečná léta jsou někdy označována za zlatý věk. Období prosperity přesto poznamenaly regionální krize, např. v Československu měnová reforma 1953 nebo v USA 1968, kdy se hodnota Dow Jones indexu propadla o třetinu.


1973-1980 Pád akciových trhů rovněž přišel po ropném šoku v letech 1973 a 1974. Během dvou let poklesl index Dow Jones o 40 %. Spouštěcím mechanismem bylo arabské ropné embargo v roce 1973 (první ropný šok). Druhý ropný šok přišel v roce 1979 v důsledku Íránské revoluce, kdy se cena ropy zvedla až na 90 dolarů za barel (ještě v roce 1973 před krizí stál barel ropy 3 USD).


1981-1987 Růst obliby dolaru po zvolení Ronalda Regana prezidentem USA v kombinaci s restriktivní měnovou politikou FEDu vedly k významnému posilování americké měny. Spolu s dalšími faktory to vyvolalo nervozitu, která vyvrcholila 19. října 1987 krachem newyorské burzy. Tento den je známý jako Černé pondělí, poprvé se na padajících kurzech velkou měrou podílely počítače.

90. léta Období velkých změn a řady krizí (Asijská krize 1997-99, Ruská krize 1998-99, Brazilská krize 1999), s nástupem internetu začaly vznikat technologické společnosti, které byly velkým lákadlem pro investory. Bublina, která se těchto start-upů vytvořila, se nazývá dot-com-bubble (dot kom bublina či internetová horečka). Splaskla na přelomu tisíciletí, když začátkem roku 2001 dramaticky poklesly ceny akcií těchto webových firem. Útok na Světové obchodní centrum v září stejného roku hospodářské situaci rovněž nepřispěl.


2007-2014 Nemovitostní a kreditní krize začala ve Spojených státech amerických a postupně se rozšířila do celého světa jako krize finanční. Evropu, Českou republiku nevyjímaje, zasáhla za několik měsíců. Propady podpořily také vysoká cena ropy (147 USD za barel v červenci 2008), slabý dolar (17,035 CZK/USD průměr 2008) a rostoucí poptávka Číny před Olympiádou (srpen 2008).


Zdroj: Magazín KPCG, wikipedia.org, tradesmart.cz, peníze.cz, eurozpravy.cz, finexpert.cz, finance.cz, kurzy.cz


Comments


bottom of page