top of page

Platí ještě GDPR?

Ochrana osobních údajů není novým tématem, stále je však tématem platným a aktuálním. Od května 2018 je znalost v oblasti ochrany osobních údajů (OÚ) nezbytná pro všechny zaměstnance, kteří se dostávají do kontaktu s jakýmkoliv druhem osobních údajů, bez ohledu na to, s jakým množstvím (málem) nebo jak často s osobními údaji pracují.

Proč je dobré zajistit zaměstnancům periodické školení?

Odpověď je snadná – potřeba zvyšovat povědomí zaměstnanců. Při nástupu zaměstnance do nového zaměstnání jej důkladně seznámíme s jeho novým pracovištěm, sdělíme potřebné informace. A co dál? Každý jedinec zapomíná, dochází ke změnám, zaměstnanci mohou mít časem tendenci polevovat v dodržování daných nařízení a zásad, proto je potřeba školení po určité době pravidelně opakovat.


Možným řešením je zajistit celofiremní povědomí o GDPR pomocí e-learningu od certifikační autority TÜV SÜD. Kurz je vhodný pro každého bez ohledu na jeho roli. Poskytuje užitečné informace o každodenním zacházení s osobními údaji.


Úpravy a přizpůsobení kurzu

Kurz lze využít v dané podobě tak, jak je připravený. Zároveň je možné upravit a doplnit kurz dle specifických pravidel ochrany osobních údajů ve vaší organizaci a vytvořit z něj plně customizované školení o GDPR jen pro vás a pro vaše zaměstnance.

E-learning je rychlý, cenově dostupný způsob školení. Díky osvědčení získáte důkaz, že zajišťujete vzdělávání zaměstnanců v této oblasti, a udržet tak soulad s GDPR bude hračkou.

Ochrana dat není jen problém korporací, GDPR nařizuje všem firmám, aby aktivně chránily data

Organizace jsou zodpovědné za nakládání s osobními údaji. Kdo s těmito údaji ale nakládá, jsou právě zaměstnanci. Proto se musejí k osobním údajům chovat zodpovědně. Je důležité, aby brali na vědomí, že společnosti hrozí nejen pokuty, ale také reputační riziko a špatné PR.


Udržet si celkový přehled a způsob, jakým plnit požadavky, je obtížné. Často se stává, že se zaměstnanci postupně odchylují od zavedených zásad a postupů. Ne nadarmo se říká: „Opakování matka moudrosti.“ Řešení je jednoduché, jasné – periodické

vzdělávání zaměstnanců včetně závěrečného testu a certifikátu jako důkazu, že vnímají danou problematiku správně.


Obsah kurzu zahrnuje 4 moduly zakončené testem. Při úspěšném absolvování získá účastník osvědčení. Osvědčení pro účastníky e-learningového kurzu je vydáno ve shodě s ISO/IEC 17024 General requirements for bodies operating certification

of persons a The General Data Protection Regulation (GDPR Regulation EU 2016/679).


E-learning nejen seznamuje s výkladem GDPR, ale také vysvětluje, jaká rizika firmě vznikají při úniku OÚ, jaké jsou nejčastější chyby a kde dochází k únikům OÚ, jaké kroky zvolit při úniku OÚ, jak kontrolovat a odhadovat rizika spojená s ochranou OÚ a další.Comments


bottom of page