top of page

Rostoucí obchodní bariéry jsou rizikem pro inovace,varuje WEF

Aktualizováno: 14. 6. 2018

Podle posledních údajů, které uveřejnil Investiční web v příspěvku týmu analytiků FMV VŠE, se Česká republika v žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF) loni umístila na 31. místě. Je tak 13. nejkonkurenceschopnější ekonomikou v rámci EU.

WEF na základě dat OSN, dalších mezinárodních organizací a z vlastních průzkumů mezi zástupci firem, hodnotí země podle 12 pilířů. Na prvním místě žebříčku je tradičně Švýcarsko, kterému udržet se zde pomáhají především inovace, podnikatelské prostředí a efektivní pracovní síla. Na druhém místě zůstal Singapur a na třetím USA. Největším skokanem byla Indie, která si polepšila o 16 příček na 39.

místo.


Současné umístění pro ČR znamená stejný výsledek jako v předchozím roce, což podle autorů studie poukazuje na stagnaci přibližování se konkurenceschopnosti české ekonomiky k vyspělým západním státům.


ČR je zemí zařazenou v kategorii nejvyspělejších ekonomik tažených inovacemi, proto pro ni mají nejvyšší váhu pilíře inovace a vyspělost podnikatelského prostředí. Z dlouhodobého hlediska však právě v těchto pilířích podle hodnocení WEF nejvíce ztrácí, stejně jako v pilíři efektivita trhu práce.


Meziroční zhoršení české inovační kapacity podle analytiků vysvětluje především nedostatek vědců a inženýrů. Ke zhoršení došlo také ve spolupráci podniků s výzkumnou sférou a u vládních nákupů hi-tech zařízení. Naopak ke zlepšení oproti předchozímu období došlo v počtu podaných patentových žádostí, výdajích firem na výzkum a vývoj, a také v kvalitě vědecko-výzkumných institucí.


Dlouhodobě největší vliv na zlepšování konkurenceschopnosti ČR má pilíř technologická připravenost, která zahrnuje kvalitu a dostupnost internetu,

transfer technologií do ekonomiky, přímé zahraniční investice aj. Na zlepšování má vliv také infrastruktura a makroekonomické prostředí. V poslední jmenovaném pilíři

je ČR nejsilnější, celosvětově se v něm pro zkoumané období 2016-2017 umístila na 19. pozici.


Comments


bottom of page