top of page

SME neřídí efektivně energetické náklady


Asociace malých a středních a podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a energetická skupina RWE vyhodnocují nezávislý průzkum mezi malými a středními podniky (MSP) na téma řízení energetických nákladů.


Mezi hlavní zjištění patří, že 4 z 5 oslovených firem spotřebu energií pouze monitoruje, avšak neřídí. Obvyklý režim je na bázi kontroly výpisů; přibližně polovina si pak také stav spotřeby zapisuje. Většina firem rozpočítává náklady na energii na úrovni hospodářského výsledku. Zpravidla jen větší subjekty věnují pozornost alokaci nákladů na energie na jednotlivé výrobky.


Potenciál úspor je podle MSP hlavně v aplikaci nových technologií, stejně tak ale vidí rezervu v dodavatelských cenách a chování zaměstnanců. Odhadovaná výše možné

úspory se nejčastěji pohybuje do 10 %. Nejčastěji plánují úsporná opatření firmy s dvousměnným provozem a firmy nad 50 zaměstnanců. Předpokládaná investice se pohybuje kolem 1 mil. korun.


O možnostech úspor energie hledají firmy nejčastěji informace v médiích a u současného dodavatele. Konkrétní nabídku na úsporu již dostala přibližně polovina oslovených firem. Většina z nich ji však odmítla – hlavním důvodem je zejména obtížná prokazatelnost dopadu na úsporu a otázka vhodnosti konkrétního řešení pro danou firmu. V rámci průzkumu bylo dotazováno celkem 501 malých a středních podniků ze všech regionů ČR s 5 - 250 zaměstnanci z oborů výroba, obchod, řemesla a služby.


Zdroj: AMSP ČR


Comments


bottom of page