top of page

Úspěšná firma je jako samostatné dítě

Jak zvýšit efektivitu fungování společnosti? To je otázka, kterou si často klade většina podnikatelů. Klíč k úspěchu přitom tkví již v samotném nastavení systému řízení firmy. Přijetí uvažování v duchu hesla „Rozděl a panuj!“ otevírá majiteli možnost soustředit se na to, co je skutečně důležité.

Systém řízení podniku lze primárně rozdělit na dva typy. Prvním je řízení ve stylu tzv. „one-man show“, kdy majitel konstantně dohlíží na vše, co se ve firmě děje, chce být

o všem informován a sám rozhoduje o každém detailu. Druhým typem je řízení prostřednictvím odpovědného managementu, který řeší každodenní operativu a majitel firmy udává strategický směr.


Oba systémy mají svá pro i proti. První typ řízení vzniká většinou přirozeným vývojem a vyskytuje se ve firmách malé a střední velikosti a často ve firmách rodinného charakteru. Výhodou bývá okamžitá informovanost a flexibilita v rozhodovacích procesech. Nevýhodou je nízká nebo žádná míra zastupitelnosti. Ta se projeví hlavně v okamžiku, kdy majitel odjede na dovolenou, anebo v horším případě onemocní. Pak je často ohrožena stabilita celé firmy.


Oproti tomu, systém funkčního managementu problém zastupitelnosti do značné míry eliminuje. Zároveň vytváří prostor, kdy se majitel může soustředit na strategický rozvoj podniku a jako kapitán u kormidla udává směr, kterým se firma pod vedením managementu bude ubírat. Naopak určitou nevýhodou bývají vyšší nároky, které systém klade na organizaci práce, manažerské schopnosti a vzájemnou důvěru.


Co s firmou dál, to je dnes aktuální otázka pro většinu podnikatelů, kteří ji budují od 90. let

„Hovoříme-li o systému funkčního managementu, nejedná se zpravidla o žádný složitý mechanismus, který by firmu zahltil. Naopak, v jednoduchosti je síla,“ říká #LenkaHlavatá, výkonná ředitelka poradenské skupiny #HPCG, která se nastavováním efektivního řízení a optimalizace procesů zabývá. Jde podle ní především o jasné definování pravomocí a odpovědnosti, které bývá fundamentální ve firmách všech velikostí, často včetně mikropodniků.


Existence systému funkčního managementu, s nímž může firma bezproblémově fungovat, i když majitel zrovna není osobně přítomen, nabývá na důležitosti také v okamžiku prodeje firmy. „Co s firmou dál, to je dnes aktuální otázka pro většinu podnikatelů, kteří ji budují od 90. let,“ přibližuje Lenka Hlavatá a doplňuje: „Nezřídka vidíme, že mnoho firem i po dvaceti letech stále stojí a padá s člověkem, který je založil. Když se pak bavíte o prodeji, najednou zjistíte, že vlastně není co prodávat. Alespoň tedy způsobem, který by naplnil očekávání prodávajícího, kde navíc hraje důležitou roli emoční stránka.“


Firma je jako dítě. „Rodič“ si do něj promítá své sny, ambice, potřebu seberealizace. Touhou každého přitom je mít úspěšné dítě. Základním předpokladem pro úspěšný rozvoj dítěte je ovšem samostatnost. Systém funkčního managementu je důležitým milníkem v posunu k samostatnosti firmy.


Comments


bottom of page