top of page

PORADENSTVÍ V ZAVÁDĚNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU DLE NOREM ISO, NIS2, TISAX 
ZDKONALTE VNITROPODNIKOVÉ PROCESY

Machine Arm Assembling Car

Pomůžeme Vám zavést IMS a certifikované systémy managementu firmy

Provedeme vás zavedením IMS (integrovaný systém řízení) stejně jako přípravou na certifikaci
a následné dozorové audity týkající se systémů ISO nebo TISAX. Rovněž připravíme vaši firmu na nový standard NIS2.

DATA - CÍLE - PROCESY - TRANSPARENTNOST

4 důvody pro zavedení IMS: 

Zlepšení procesů

díky jejich jasnému popisu a katalogizaci

Konkurenční výhoda

rozšíření počtu odběratelů a poskytovatelů firemního financování

Soulad s legislativou

procesy odpovídající národním i evropským zákonům, vyhláškám a předpisům

Důvěryhodnost

v očích zákazníků a obchodních partnerů

CO TO JE A PROČ JEJ ZAVÉST: 
IMS - INTEGROVANÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ?

IMS (Integrated Management System) je přístup, který spojuje různé normy a systémy řízení do jednoho celku. Představuje integrovaný přístup k řízení podniku.

IMS je strategický přístup, který spojuje klíčové normy, jako jsou normy ISO, NIS2 nebo TISAX aj. Implementace IMS pomůže organizaci poskytnout efektivnější a sjednocený rámec pro správu procesů a zajištění bezpečnosti informací. Tak dosahuje jednotného měřítka a usnadňuje integraci a sledování výkonnosti v souladu s těmito klíčovými normami. Tím se snižují náklady na a
dministrativu a zajišťuje kompatibilita s normami, což posiluje celkovou odolnost a schopnost organizace reagovat na různé výzvy.

Cílem je efektivně řízená organizace, která se dokáže zlepšovat na základě transparentních dat.

V jakých oblastech vám můžeme pomoci?

ISO
International Organization for Standardization 

  • ISO 9001 Certifikace systémů managementu kvality

  • ISO 14001 Environmentální management ekonomiky a recyklace 

  • ISO 27001 Bezpečnost informací

  • ISO 20000 Certifikace systému managementu kvality IT služeb

  • ISO 45001 Certifikace zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

NIS2
National Information Security Standard

je evropská směrnice o kybernetické bezpečnosti, která stanovuje pravidla a požadavky pro zlepšení odolnosti proti kybernetickým hrozbám v rámci EU. Prostřednictvím našich služeb vám zajistíme:
 

  • aktualizaci potřebných směrnic a procesů

  • externí cyber security audit

  • externí penetrační testy

TISAX

Trusted Information Security Assessment Exchange

je nástroj pro hodnocení zabezpečení informací v automobilovém průmyslu. Certifikace potvrzuje, že systém řízení bezpečnosti informací společnosti splňuje požadované úrovně a umožňuje sdílení výsledků na specializované platformě. Pomůžeme vám s registrací do portálu a dále dosáhnout požadované úrovně AL1-AL3.

Warehouse Robot

Implementace systému managementu dle systémových norem ve 4 krocích:

Vstupní
analýza situace

& potřeb
a požadavků 

Dokumentace
dotčených procesů a vytvoření
procesního katalogu

Interní preaudit před certifikačním auditem

Certifikační (re)audit
a udělení certifikace

CzechGoodwill_DivadloMetro_191023_2048px_kubacerv--63.jpg

Spolupracujeme s těmi nejlepšími. Naším klíčovým poskytovatelem certifikací, resp. certifikačních auditů a následných dozorových auditů, stejně jako odborných školení je přední certifikační autorita s celosvětovou působností TÜV SÜD Czech. TÜV SÜD je předním poskytovatelem auditorských služeb a školení
v oblasti norem pro systémy řízení. Díky mezinárodní síti 26000 profesionálů v 1000 pobočkách a širokému portfoliu auditů a školení pomáhá zákazníkům po celém světě dosáhnout stabilního provozu a vyšší výkonnosti.

NEZÁVAZNÁ ÚVODNÍ KONZULTACE

 

Rádi si vyslechneme vaše potřeby, popíšeme jak probíhá naše konzulatce a jak bychom danou problematiku řešili, následně připravíme návrh řešení
šitý na míru vaší organizaci.
bottom of page