top of page

PORADENSTVÍ PRO PODNIKATELE
PŘI ZALOŽENÍ A SPRÁVĚ SVĚŘENSKÝCH FONDŮ

Rodina

SVĚŘENSKÉ FONDY - ZAJISTĚTE BUDOUCNOST VAŠEHO MAJETKU:

Svěřenské fondy v Česku jsou optimálním řešením pro zajištění životní potřeb členů rodiny, důstojné stáří a efektivní uspořádání i ochranu firemního a rodinného majetku

Co je to svěřenský fond?

Svěřenský fond je právní institut umožňující převést majetek do samostatného fondu, který je spravován ve prospěch určitých osob nebo pro určitý účel. Zakladatel svěřenského fondu převede majetek do fondu a stanoví pravidla pro jeho správu a využití. Svěřenský fond je spravován správcem, který má povinnost jednat v souladu s těmito pravidly.

Jaký je legislativní rámec a daňové aspekty svěřenský fondů v ČR?

Svěřenské fondy v České republice jsou upraveny zákonem č. 359/2012 Sb., o svěřenském fondu. Tento zákon stanovuje pravidla pro vznik, fungování a zrušení svěřenských fondů v ČR. Svěřenský fond je právnickou osobou a je podřízený dohledu soudů stejně jako např. spol. s ručením omezeným. Co se týče daňových aspektů, příjmy a majetek svěřenského fondu jsou zpravidla zdaněny jako samostatný subjekt.

Proč se rozhodnout pro svěřenských fond?

 • Ochrana majetku: Svěřenský fond poskytuje možnost oddělení majetku od osobního vlastnictví zakladatele, a tím ochranu proti věřitelům, exekucím a dalším rizikům.

 • Dědické plánování: Svěřenský fond umožňuje předem určit, jakým způsobem a komu bude majetek předán po smrti zakladatele, což usnadňuje dědické řízení a minimalizuje spory a daňovou zátěž spojenou s dědictvím.

 • Profesionální správa majetku: Správce svěřenského fondu je odpovědný za profesionální správu a řízení majetku ve fondu, což je zvláště užitečné v případě rozsáhlého nebo složitého majetku, který vyžaduje odborné znalosti.

 • Dobročinnost a charita: Svěřenské fondy mohou být založeny s charitativním účelem, což umožňuje podporu dobročinných, vzdělávacích nebo jiných společensky prospěšných aktivit.

Svěřenský fond může být efektivní alternativou k předání podnikání až v závěti. Na transfer takového majetku je však potřeba dopředu připravit nejen samotnou firmy, ale i rodinu, resp. obmyšlené.

Jaké jsou možné nevýhody svěřenských fondů?

 • Náklady: Založení a správa svěřenského fondu jsou spojeny s náklady jako právní služby, správcovské poplatky a administrativa.

 • Omezení kontroly: Zakladatel svěřenského fondu předává kontrolu nad majetkem vybranému správci fondu, což může případně omezit přímou kontrolu a rozhodování zakladatele (na druhou stranu je někdy i žádoucí).

 • Nemovitostní fondy: U nemovitostních svěřenských fondů mohou nastat určitá omezení v převodu a správě nemovitostí.

Struktura a typy svěřenských fondů:

Svěřenské fondy se mohou lišit ve své struktuře a účelu. Základní struktura svěřenského fondu zahrnuje zakladatele, správce a obmyšlené. Zakladatel převede majetek do fondu a stanoví pravidla pro správu a využití fondu. Existují různé typy svěřenských fondů, např. rodinné fondy, charitativní fondy, vzdělávací fondy a další, které jsou určeny pro konkrétní účely a potřeby.

"V ČR jsou svěřenské fondy využívány z více jak 40 procent k zajištění životních potřeb, standardu a důstojného stáří obmyšlených a z více jak 25 procent k individuálnímu uspořádání majetkových vztahů za života i posmrtně. Více jak 15 procent založených fondů slouží k preventivní ochraně majetkových hodnot před riziky z běžného občanského života a provozu podnikání, zbytek je založen jako způsob řešení správy a majetkového nástupnictví v rodině." zdroj: Forbes.cz

5 kroků k založení svěřenského fondu: Jaký je postup?

 1. Stanovení cílů a účelu fondu: Společně definujeme důvody a účel, pro které bude svěřenský fond založen.

 2. Výběr správce fondu: Zvážíme, zda správu fondu svěříte sami sobě nebo profesionálnímu správci.

 3. Sestavení statutu fondu: Zpracujeme zakladatelskou listinu a statut fondu, který stanoví pravidla a podmínky pro správu a využití fondu.

 4. Založení fondu: Dle aktuálních právních předpisů ve spolupráci s renomovanou AK založíme svěřenský fond a zaregistrujeme jej do Veřejného rejstříku svěřenských fondů.

 5. Převod majetku: Následuje převod definovaného majetku do fondu (dle předem stanovených podmínek).

 

Máte dotazy ohledně firemního

nástupnictví a svěřenských fondů?

Ozvěte se, pomůžeme i vám:

   Definice pojmů:

 • Zakladatel: Osoba, která zakládá svěřenský fond a převede do něj majetek.

 • Správce: Osoba nebo instituce pověřená správou a řízením svěřenského fondu.

 • Obmyšlení: Osoby nebo skupiny, které mají právo na příjem výhod nebo užitku z fondu.

 • Statut: Dokument, který stanovuje pravidla, účel a podmínky správy a využití svěřenského fondu.

JAK TO FUNGUJE - PORADENSTVÍ V 5 KROCÍCH:
poradenství ISO Consulting v 5 krocích

PORADENSTVÍ V ŘÍZENÍ PODNIKU

PODLE VAŠICH POTŘEB

 

Poradenství šité na míru Vašim potřebám v 5 krocích!
Efektivní pomoc při řízení Vaší firmy - komplexní strategické poradenství v oblasti řízení podniku, návrh a implementace korporátní infrastruktury, optimalizace firemních procesů a finančního řízení.
bottom of page