top of page

Do čeho investují čeští podnikatelé v době krize?

Aktualizováno: 10. 2. 2021

Z pravidelného průzkumu poradenské skupiny HCPG, který proběhl v září 2020 mezi přibližně 500 českými podnikateli, vyplývá, že nejlepší investicí v době krize je soustředit se na rozvoj vlastní firmy.

graf: investice podnikatelů v době krize, zdroj: průzkum HPCG, září 2020
Jak investují čeští podnikatelé v době krize (volba jedné nebo více odpovědí)

Celých 84 % dotázaných podnikatelů si myslí, že tou nejlepší investicí v době současné hospodářské recese je rozvoj vlastní firmy. Z této skupiny je téměř třetina (29 %) dále připravena investovat do akvizice dalších firem a necelá čtvrtina (23 %) do nemovitostí.

"Nemovitosti jsou obecně považovány nadpoloviční většinou všech respondentů (52 %) za stabilní investiční aktivum, které si zachová nebo dokonce navýší hodnotu krizi navzdory," říká Lenka Hlavatá, výkonná ředitelka HPCG.

Výhradně do nemovitostí plánuje investovat necelých 12 % respondentů. Jedná se o nejkonzervativnější investory.


Na stejné příčce oblíbenosti (shodně 24 % odpovědí) stojí investice do akvizice jiné firmy a investice do akciových trhů, které v krizovém období nabízí nezvykle vysoké výnosy. Zajímavé je, že téměř třetina (29 %) podnikatelů, kteří chtějí investovat do rozvoje vlastní firmy, plánuje investovat i do akcií, což je stejné procento jako v případě akvizice jiných firem. 4 % respondentů pak plánují investovat společně do akcií a drahých kovů.


Vzácné kovy jako stabilní investici souhrně zvolila pětina dotázaných, kteří je považují za nejlepší a zároveň likvidní uchovatel hodnoty.


Naopak pouze 4 % respondentů se chystají investovat do kryptoměn jako jediného uchovatele hodnot, jelikož tradiční peníze budou pravděpodobně ztrácet hodnotu. Stejný podíl respondentů (4 %) pak plánuje investovat do rozvoje sebe samého.


Nikdo z dotázaných neuvedl, že se nechystá v době krize investovat vůbec.


Zdroj: HPCG


Comments


bottom of page