top of page

Proinvestovat se krizí – stále platí?

Aktualizováno: 7. 12. 2022

V pravidelném průzkumu HPCG jsme se i letos respondentů zeptali, jaké investiční nástroje volí k uchování, nebo v ideálním případě zvyšování, hodnoty svého majetku. S dvojcifernou inflací, které (nejen) tuzemská ekonomika aktuálně čelí, je to otázka více než zásadní.

Ale zároveň i velice obtížně řešitelná. Ne, že by současná míra inflace nebyla předvídatelná – pozorný čtenář se na našem blogu mohl dočíst o nutnosti očekávání dvojciferných hodnot míry inflace už počátkem července 2021 (vizte článek Svět se probouzí do post-covidové reality, text otištěn rovněž v Magazínu KPCG jaro-léto 2021), a měl tak čas přibližně 18 měsíců se na tento stav průběžně připravit. Faktem ovšem je, že většina z možností, které se pro investování dnes nabízí, stěží kompenzuje míru znehodnocování peněžních prostředků.


Jako nejvýhodnější se tak jeví investice do rozvoje vlastní firmy. Potvrzují to výsledky našeho pravidelného šetření mezi klienty HPCG a členy rodiny Český Goodwill ze září tohoto roku. Příležitostí, jak zvýšit odolnost, efektivitu a konkurenceschopnost českých firem, se nabízí celá řada – od energetických inovací, přes optimalizaci podnikových procesů a jejich digitalizaci a automatizaci, až po budování odolných majetkových struktur – a není tudíž překvapení, že tuto variantu zvolilo více než dvě pětiny respondentů (82 %).

Graf 1:  do čeho investují čeští podnikatelé 2022 vs. 2020
Graf 1: do čeho investují čeští podnikatelé 2022 vs. 2020

Svou atraktivitu si zachovávají také investice do nemovitostí, i když s klesající tendencí. Oproti výsledkům šetření v roce 2021, resp. 2020, kdy tuto variantu zvolila více než polovina dotázaných (52 %), je alternativou letos již pouze pro 36 % respondentů. Důvodem je přehřátý trh nemovitostí z uplynulých několika let, v jehož důsledku se nyní očekává spíš pokles cen nebo minimálně stagnace, která pak maximálně uchová nominální hodnotu peněz, ale stěží povede k jejich reálnému zhodnocení.


Další aktiva, jako jsou akcie, drahé kovy, či akvizice jiných firem si zatím drží stabilní pozici v investičním portfoliu tuzemských podnikatelů. Podrobnou analýzu výsledků z roku 2020 si můžete přečíst v článku Do čeho investují čeští podnikatelé v době krize?


Comments


bottom of page