top of page

Digitální průmyslová revoluce probíhá

Digitální transformace bude podle Česko-německé obchodní a průmyslové komory (ČNOPK) v příštích letech výrazně ovlivňovat český i německý průmysl. Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v ČR a ČNOPK proto 23. června pozvaly české a německé experty, aby diskutovali o výzvách a šancích průmyslu 4.0.


Dr. Stefan Mair, člen nejvyššího vedení Spolkového svazu německého průmyslu (BDI), na setkání představil novou studii zabývající se digitální transformací průmyslu, které se zúčastnilo 300 německých podnikatelů z průmyslu. Vyplývá z ní, že digitální transformace s sebou nese vysokou přidanou hodnotu, a to díky čtyřem základním hybatelům: digitální data, automatizace, propojení technologií a digitální přístup k zákazníkovi.


Také Ing. Bohdan Wojnar, člen představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, vidí pro české hospodářství velké šance, pokud bude Česká republika mezi prvními aktéry. Vnímá však, že připravenost k těmto změnám znamená zvýšené nároky na vzdělávací systém i na schopnosti jednotlivců.


Prezident ČNOPK Axel Limberg vyzdvihl, že již mnoho německých firem působících v České republice investovalo do digitalizace procesů v rámci výroby. Účastníci diskuze se shodli, že české a německé hospodářství musí aktivně spoluutvářet čtvrtou průmyslovou revoluci.


Zdroj: ČNOP


Comments


bottom of page