top of page

Nová MasterMind skupina na platformě Český Goodwill

Aktualizováno: 7. 12. 2022

ISO Consulting představuje nový formát pro podporu českých podnikatelů a rozvoj jejich podnikání. Jedná se o koncept MasterMind, který bude realizován na platformě Klubu Partner Český Goodwill, resp. rodiny Český Goodwill.

„Vytvořit MasterMind skupinu jsme se rozhodli na popud Martina Paličky, CEO společnosti Etnetera, která je partnerem projektu Český Goodwill i členem KPCG,“ uvedl Petr Hlavatý, zakládající partner Hlavatý & Partners Consulting Group, jejíž je ISO Consulting členem, a doplnil: „Když jsme společně tento záměr představili na lednovém Výročním setkání laureátů ocenění Český Goodwill, ohlas, který jsme od přítomných podnikatelů registrovali, potvrdil, že toto rozhodnutí bylo správné.“

MasterMind skupina je koncept P2P mentoringu (peer-to-peer neboli rovný s rovným), kdy členové skupiny společně řeší otázky či problémy jednotlivých účastníků. Poprvé jej formuloval už v první polovině dvacátého století Napoleon Hill ve své knize The Law of Success (Pravidlo úspěchu, 1925). Používali jej taková podnikatelská esa jako Henry Ford, J.D. Rockefeller, Bill Gates nebo Steve Jobs.


Víc hlav víc ví

MasterMind skupina přináší koncentrovanou dávku znalostí, zkušeností a kontaktů, které mohou její členové čerpat. Podmínkou je ochota účastníků otevřeně sdílet a pomáhat si. Aby byl čas strávený ve skupině pro její členy skutečně přínosný, je potřeba, aby si její členové „byli rovni“.


Jiná témata se řeší ve skupinách HR, jiná mezi marketingovými odborníky.

Protože platforma rodiny Český Goodwill sdružuje výhradně majitele a ředitele firem, je nasnadě, že se v naší skupině budou řešit top-level otázky související s podnikáním a řízením firmy,“vysvětlil Petr Hlavatý.

Jak to probíhá?

MasterMind skupina je řízené, cílevědomé setkání s jasnými pravidly. Může probíhat ve dvou rovinách, kdy:


  • každý z členů skupiny má vyhrazený čas (15-20 min), v jehož úvodu přednese svůj problém, co potřebuje řešit, a následně se diskutuje nad možnostmi řešení (tzv. kulatý stůl), nebo

  • se celá diskuse soustředí na hledání odpovědí pro jednoho z účastníků, jehož problém vyžaduje větší míru detailu nebo hlubší analýzu (tzv. horké křeslo).

První varianta je obdobou kulatých stolů, které jsme organizovali v rámci našeho výzkumně-vzdělávacího projektu k tématu Marketing 4.0, přiblížil Petr Hlavatý

MasterMind skupina za určitých okolností může být i kombinací obou dvou rovin. Na konci každé diskuse následuje rozdělení úkolů, které jednotliví účastníci slíbí splnit do příštího setkání. Dodržení daného slova, tedy splnění úkolu či předsevzetí, které si účastníci dali, se zkontroluje v úvodu příštího setkání.Hnací motor kolektivu

Z toho vyplývá, že je více než účelné, aby účast na setkáních MasterMind skupiny byla pravidelná. Krom dochvilnosti a ochoty otevřeně hovořit o problémech svých i ostatních, se od členů skupiny také požaduje, aby se na diskusní setkání připravovali. Jednak ve vztahu k tématům, která chtějí řešit, jednak splněním úkolů, ke kterým se zaváží.

„Reflexe skupiny je takovým samovolným motorem, který vás nenechá prokrastinovat. Pokud veřejně prohlásíte, že do příště třeba rozjedete některý ze svých projektů, který vám dosud ležel v šuplíku, nebo slíbíte druhému zajistit kontakt, který mu pomůže v řešení jeho problému, asi si dovedete představit, jak se budete před ostatními cítit, když své slovo nedodržíte,“ uzavřel Petr Hlavatý.

Podle jeho slov tento druh náboje soutěživosti přispívá, krom už zmíněných přínosů MasterMind skupiny, k tomu, že se členové skupiny navzájem motivují a posouvají dál.


Zdroj: HPCG


コメント


bottom of page