top of page

Ředitel firemní strategie pro SME

Myslíte si že pro malé a střední podniky je tato pozice finančně nedostupná?

Ředitel strategie, anglicky Chief Strategy Officer (CSO), je dnes nedílnou součástí každé větší společnosti. Úkolem této pozice je nalézt a určit nejlepší přístav, do kterého má firemní loď plout, a z kapitánského můstku pak dohlížet na to, aby se po cestě neodkláněla ze stanoveného kurzu.


Z toho je na první pohled patrné, že tato pozice je zcela zásadní a v přímé úměře ke své důležitosti také honorována. V menších firmách ji přirozeně zastává sám majitel, ten však často nutně naráží na úskalí typu zahlcenost denní operativou, provozní slepota a podobně. Proto se malým a středním firmám (SME) vyplatí tyto služby outsourcovat.


Externí strategické poradenství v řízení podniku je časově i nákladově efektivní, protože firma rychle získá konkurenční výhodu, která jí umožní flexibilně reagovat na měnící se potřeby firmy i trhu, a to v podobě zkušeného a vysoce kvalifikovaného manažera.


Takový manažer může ve firmě působit na externí bázi – tzv. inhouse konzultant – nebo se stát přímo její součástí plně integrovanou do firemní struktury klienta – tzv. inside manažer. V obou případech bývá mandát koncipován projektově nebo na určitou, předem časově ohraničenou, dobu – dočasně = interim. Výhodou takto koncipované spolupráce je vysoká orientace interim konzultanta / manažera na dosažení cílů, které byly předem definované. Vedle toho přináší implementace pozice Interim Strategy Officer (ISO)Externí strategické poradenství v řízení podniku je časově i nákladově efektivní, protože firma rychle získá konkurenční výhodu

Comments


bottom of page