top of page

Slušné chování je klíčem k úspěchu firmy

Se slušností nejdál dojdeš - stará pravda, která sice může znít jako klišé, ale platí stále. A ve firmě a veřejném společenském styku obzvláště. Často totiž rozhoduje o tom, zda firma jako celek bude úspěšná či nikoli.

“Firma je taková, jací jsou lidé, kteří v ní pracují, a zaměstnanci tak svým chování a způsobem, jakým vystupují, vytvářejí image celé firmy,” říká Lenka Hlavatá, managing partner HPCG, a dodává: “Z pohledu budování značky a dobrého jména ve smyslu aktivní hodnoty - goodwillu firmy, se jedná o dvě zásadní roviny, kde je důležité slušné chování vyžadovat, protože rozhoduje o úspěchu celé společnosti.” Jednak při externí komunikaci - při jednání vně firmy - například se zákazníky, dodavateli a odběrateli, s dalšími komunitami, s nimiž firma a její zaměstnanci přicházejí do styku, ale také například s bankami a investory. “Slušnost, férovost a otevřený přístup by v tomto ohledu měla za své přijmout každá firma, která chce fungovat dlouhodobě

a udržitelně,” zdůrazňuje Hlavatá.


Druhou, stejně důležitou, rovinou, kde slušné chování hraje klíčovou roli, je komunikace interní - uvnitř společnosti - tedy mezi zaměstnanci navzájem a hlavně ve vztahu nadřízený a podřízený. “Velmi často se setkáváme s tím, že vedoucí pracovníci mají pocit, že si z titulu své pozice mohou dovolit téměř cokoli a bohužel to s největší chutí “praktikují” na svých podřízených,” přibližuje Hlavatá. v duchu přísloví

“káže vodu, ale sám pije víno” pak tímto přístupem ve jménu “moci” ostatní zaměstnance silně demotivují. Přitom motivace celého týmu je velmi důležitá pro zvyšování efektivity celé firmy.


“Úspěch firmě zaručí pouze vysoce angažovaní zaměstnanci, kteří společně kopou za stejnou stranu a ´dýchají´ za svůj tým,” říká Lenka Hlavatá a doplňuje: “Aby takového stavu bylo možné dosáhnout, je velmi důležité, aby pracovníci ke svému šéfovi vzhlíželi a vážili si ho.” a respekt, jímž vynikají skuteční lídři, si zaslouží opět pouze slušným chováním a férovým přístupem.


HPCG se tématem slušného chování, férového jednání a odpovědného podnikání dlouhodobě věnuje a při svých konzultacích klientům jeho obrovský význam a přínos

pro firmu opakovaně zdůrazňuje. Zároveň pomáhá implementovat opatření, která mají reálný vliv na zvyšování efektivity podniku, marketingové komunikace a budování značky ve smyslu goodwillu firmy, tedy její aktivní hodnoty.


Comments


bottom of page