top of page

Čtvrtá průmyslová a marketingová revoluce

Marketing 4.0 je úzce spjat s termínem Průmysl 4.0, neboli poslední fází průmyslové revoluce od páry ke kyber-fyzickým systémům a sběru obrovského množství dat „Big Data“. Moderní marketing je založen na „klasických principech“ komunikace ovšem spojených v jeden kontinuální, ničím neohraničený prostor, tzv. „Omnichannel Marketing“.

Obr.1: průmyslová revoluce, zdroj: Wikipedia.org


Průmysl 4.0 je označení evropského původu zobecňující současné technologické trendy, kdy jsou moderní výrobní procesy řízeny prostřednictvím pokročilých komunikačních systémů a vyžadují zpracování velkého objemu dat. Oproti

robotizaci a automatizaci, která přišla v 70. letech minulého století, jsou dnešní roboti a celé výrobní celky relativně autonomní a schopné rozeznat hrozící rizika díky citlivým senzorům a vzájemném IoT (Internet of Things) propojení.


Marketing 4.0 slouží k označení změn v komunikaci firem a značek, ke kterým dochází v důsledku zavádění digitalizace a automatizace ekonomiky. Tyto změny

přinášejí odlišné požadavky na zaměstnance, přístup k zákazníkům, vnímání času i technologie a sledování technologických trendů. Prodejní kanály se díky novým

technologií překrývají a vzájemně doplňují, hovoříme tedy o tzv. Omnichannel marketingu – zapojení všech komunikačních a distribučních kanálů do jednoho

provázaného systému.

Obr. 2: Omnichannel Marketing, zdroj: Pinterest


Největší potenciál spatřují zástupci českých firem v rozšířené, resp. virtuální realitě a v technologiích 3D tisku. Digitalizace ekonomiky i marketingu přináší ovšem vyšší

kybernetická rizika. Bezpečnost firmy neberou na lehkou váhu, ovšem je patrná tendence podceňovat důležitost nebo citlivost dat, které firmy vlastní.Σχόλια


bottom of page