top of page

Engagement: motivace zaměstnanců

Z výzkumů Ipsos Loyalty zaměřených na engagement zaměstnanců vyplývá, že mezi jeho hlavní motivátory patří obvykle spokojenost s náplní práce, soulad osobních

a firemních hodnot, znalost cílů společnosti, ocenění práce, skutečný zájem o zaměstnance, přímý nadřízený i další oblasti v závislosti na typu společnosti. v současnosti je patrný rostoucí zájem o jeden z důležitých faktorů engagementu, tzv. Employer Brand, čili vztah zaměstnanců ke značce.

Pokud mají zaměstnanci dobrý vztah, rozumějí hodnotám své značky a jsou schopni je šířit dál, směrem k zákazníkům, představuje to potenciál pro odlišení na trhu a získání konkurenční výhody. Bohužel, zatím je dobrá práce se značkou mezi zaměstnavateli spíše výjimkou. z výzkumu Ipsos Loyalty mezi českými zaměstnanci vyplynulo, že pouze 35% zná velmi dobře hodnoty své značky a 38% si je zcela jisto, jak mají promítnout tyto hodnoty do práce se zákazníky.


Více než třetina zaměstnanců necítí žádný vztah mezi svými hodnotami a hodnotami společnosti a pouze 29% zaměstnanců je hrdých na společnost, ve které pracují.

Průměrné NPS (míra doporučení zaměstnání v dané společnosti) zaměstnavatelů v Čechách je hluboko pod nulou. Společnosti v ČR tak před sebou mají ještě dlouhou

a náročnou cestu k dosažení dobrého vnímání značky zaměstnanci. Firemní hodnoty je třeba nejen zaměstnancům komunikovat, což se obvykle děje, ale i ukazovat, jak se mají promítat do práce se zákazníky a uvnitř společnosti.


Comments


bottom of page