top of page

Fenomén DX: Digitální Transformace

Aktualizováno: 27. 8. 2021

„Cílem je zjednodušit rutinu a vedoucím pracovníkům poskytovat přesně ty informace, které v danou chvíli potřebují,“ říká Petr Hlavatý


Co očekávat od digitální transformace a jak se na ni připravit? O praktickém pohledu na DX jsme si povídali s Petrem Hlavatým, zakládajícím partnerem poradenské skupiny HPCG. Ta je lídrem ve svém oboru, který určuje trendy a na ty aktuální reaguje portfoliem nabízených služeb. Digitální transformace je tak společně s nástupnictvím klíčovým tématem, kterému se Petr a jeho tým dnes věnuje.

Průmysl 4.0 a digitální transformace jsou jedním z hlavních témat tohoto čísla Magazínu KPCG. Co pro tebe v tuto chvíli oba pojmy znamenají?

Současnost i budoucnost naší ekonomiky. Průmysl 4.0 je všeobjímající pojem, který DX zahrnuje. V HPCG se historicky soustředíme na segment SME a pro velké korporace pracujeme spíš projektově, proto budu celou dobu uvažovat především segment malých a středně velkých firem, typicky od 50 do 1000 milionů korun ročních tržeb i stejného počtu zaměstnanců.

Průmysl 4.0 je vše od automatizace výroby vč. robotizace až po digitalizaci samotných manažerských procesů nebo chcete-li postupů. To je právě DX. Jejím cílem je zjednodušit rutinu a vedoucím pracovníkům poskytovat přesně ty informace, které v danou chvíli potřebují. Přehlednou a jasnou formou.

Asi nikdo dnes nepochybuje o tom, že Průmysl 4.0 přináší skutečnou změnu, která hluboce promění fungování podniků, zaměstnanost i myšlení celé společnosti. V obecné rovině se ale dá říci, že je to zatím především velká neznámá. S jakými argumenty se setkáváš nejčastěji jako důvod, proč podniky s aktivní přístupem k digitální transformaci raději vyčkávají?

Změna to je a už probíhá, ani si to mnohdy neuvědomujeme. Je to přirozený vývoj, který začal s nástupem počítačů. Myšlení lidí se již mění, a to poměrně radikálně. Koho by napadlo před deseti patnácti lety, že se dožije okamžiku, kdy se auta budou řídit sama, nebudeme vůbec muset chodit do obchodu, a že větší část osobního života budeme sdílet s lidmi, které mnohdy ani neznáme. Vždyť většina našich dat je uložena v cloudových úložištích – od těch osobních, přes bankovní účet, až po informace o naší poloze, zálibách a preferencích všeho druhu.

České firmy, resp. jejich majitelé, se ale povětšinou k této změně staví velmi konzervativně, nebo spíše volí strategii tzv. mrtvého brouka a čekají, až se situace ještě více vyvine. Plyne to z nedostatku informací, který plodí strach, například z vysokých investičních nákladů. A někdy bohužel i z obyčejné lenosti. V zemích Středního východu nebo i vysoce růstových afrických ekonomikách je situace opačná. Tyto státy nemají tradiční průmysl tak jako Česko, jejich management se tedy nepotýká s nutností změny zaběhlých řádů, ale rovnou staví nové a technologicky lepší systémy na zelené louce.


Petr (35) vystudoval VŠFS, obor řízení podniku a management. V roce 2008 založil poradenskou společnost specializující se na interim management ISO Consulting. V roce 2009 vznikla skupina Hlavatý & Partners Consulting Group (HPCG), založením dceřiné firmy HP N Media, která poskytuje marketingové a mediální poradenství. HPCG patří mezi přední poradenské skupiny s důrazem na goodwill firmy. Od roku 2013 pořádá autorský projekt Český Goodwill oceňující české podnikatele a firmy, kterých si lidé váží.


Co bys vzkázal podnikatelům, kteří mají strach opustit svůj analogový režim a zahájit digitální transformaci? Respektive, kdy je podle tvého názoru a dosavadních zkušeností nejlepší čas se do DX pustit?

Firmám, které se na nás obrací, každý den říkám, přestaňte se bát a dívejte se na svět otevřenýma očima. Začíná nám, myslím tím české podniky, ujíždět vlak. Ještě do něj můžeme nastoupit a být ve světové špičce, ale přešlapováním na místě jen ztrácíme čas a bude to následně o to víc bolet.

Takže na DX je čas právě teď, protože svět už digitální je. Na druhou stranu nerad bych, aby byl tento pojem démonizován nebo přeceňován. DX je v našem pojetí především racionálním pojmenováním procesů, které lze a má smysl digitalizovat. Pokud něco dělám jen občas, třeba nábor nových zaměstnanců, nemá smysl, abych na to měl plně digitální workflow. To jsou vyhozené peníze a čas do takové transformace.

Oproti tomu, pokud například denně vystavuji a přijímám desítky a stovky objednávek není rozumné, abych měl v 21. století na tuto pozici oddělení o deseti lidech, ale stačí mi dva. Vše je o správném nastavení toku dat a informací k relevantním uzlům, tzn. odpovědným osobám, které jen verifikují průběh automatizovaného procesu. Tedy zda je daná objednávka, popř. faktura automaticky přiřazena, resp. připravena k platbě správně.

Jinými slovy, díky technologii vidím v reálném čase, že služba byla dodána. Konkrétně třeba stavbyvedoucí ví, že cihly dojely na stavbu v požadovaný čas, množství a kvalitě.

Není přitom nutné v době pokročilých OCR přepisovat „dodáky“ atp. ručně, jako tomu bylo v roce 1901, pouze s rozdílem, že místo psacího stroje slouží klávesnice.

Jaké jsou podle tebe tři základní předpoklady pro úspěšné zvládnutí digitální transformace podniku?

Za prvé je to uvědomění si potřeby a správná definice transformační strategie. To je alfa a omega každé změny nebo inovace, nejen DX.

Druhým důležitým krokem, který by měl proběhnout ruku v ruce se stanovením strategie, resp. před ní, je interní analýza. Definice, co je vhodné a smysluplné zlepšit. Kritické pojmenování a optimalizace firemních procesů. Pak je možné definovat roadmapu (podrobný plán postupu – pozn. red.) transformace, která může, a dokonce bych řekl, že by měla být postupná. Tzn. nemyslet si, že vše změním lusknutím prstu. Kritickým bodem, jako je tomu skoro u všeho, co se týká chodu organizace, je správná interní komunikace, částečně plynoucí z již zmíněného přesvědčení majitele a managementu.

A jako vždy v podnikání, třetím předpokladem je vytrvalost. Jde o dlouhodobý proces, do kterého je třeba investovat čas a energii. Na transformační cestě se mohou vyskytnout různé problémy, a proto je důležitá vzájemná spolupráce, podpora a důvěra mezi klientem a konzultantem. Za mě osobně je proto nejdůležitější přípravná fáze, tj. uklizení si na vlastním písečku, správné popsání cílů a očekávání, díky čemuž lze minimalizovat problémy během implementace.

V rámci implementace se nesmí opomenout vzdělávání zaměstnanců – školení, vysvětlení a jejich adaptace na zaváděný systém. DX není samospasná, vždy bude výkon systému záviset na lidech, kteří s ním budou pracovat.

Když mluvíš o systému, co si pod tím mám představit?

To je různé a záleží na typu a velikosti firmy. Každopádně naše logika v HPCG velí minimalizovat náklady – finanční i časové. Když mluvím o systému, nemám na mysli konkrétní kombinaci softwaru a hardwaru nebo konkrétního poskytovatele. Mám na mysli ucelený řád, který popisuje, co se stane když, kde a komu se informace objeví a proč. Co se stane, když s informací někdo v definovaný čas nepracuje atp.

My neposkytujeme vývoj softwaru, naším úkolem je zákazníky na DX připravit. Tzn. že společně definujeme cíle, pomůžeme jim s optimalizací procesů a připravíme strategii vč. harmonogramu a rozpočtu transformace.

Pokud chtějí, jsem připraveni poskytnout i supervizi implementace a bezpečně je provést celým procesem digitální transformace. Podotýkám, že neprodáváme out-of-box řešení. Nejsme IT house, který potřebuje prodat to, co vyvinul, ale díváme se na firmu z pohledu jejích uživatelů.

Často stačí zlepšit procesy a napárovat je na software, který už ve firmě je. Skoro každá firma má svůj účetní a skladový systém, řada z nich používá MS Office 365, který může sloužit jako platforma pro sdílení potřebných informací. Manažerský dashboard nemusí být ve zvláštní aplikaci, data stačí agregovat např. na SharePoint, takže má ředitel přehled o všem, co potřebuje, na jednom místě a nemusí složitě přecházet z CRM do ERP a data přetahovat do Excelu, aby si udělal svůj vlastní přehled. To mu uspoří mnoho času a výrazně zpružní řízení firmy.

Opakuji, že ale není cílem dosáhnout 100% digitalizace. Když vezmu za příklad naši firmu, třeba evidenci mýdla a toaletního papíru nemusím mít integrovanou do žádného systému, ale stačí mi papír a tužka.

Na závěr ještě jedna otázka osobnějšího rázu: denně přicházíte do kontaktu s nejmodernějšími technologiemi současnosti. Když bys měl jmenovat technologie, které aktuálně nejvíce vzbuzují tvůj zájem, která by to byly?

Zajímavých technologií je mnoho. Budu jmenovat tři nejdůležitější, které mě napadají. Osobně nejsem žádný IT geek, ale určitě vidím velkou budoucnost ve VR a AR, protože možnost komercionalizace je obrovská a změní svět podobně jako chytré telefony.

Další zajímavou technologií je Blockchain, který je pro firmy velkou příležitostí. Je například základem virtuálních měn jako Bitcoin, jedná se tedy o robustní technologii, která se zatím jeví jako neprolomitelná. Kdybych měl hovořit o jejím potenciálu, vydalo by to na samostatný rozhovor.

A nakonec dnes již všudypřítomný cloud, který za pár let bude základem úplně všech IT řešení a komunikace. Vezměte v úvahu dnešní MS Office nebo Google služby.Comentários


bottom of page