top of page

Stojíme na prahu nové průmyslové revoluce

Internet věcí, digitalizace a kybernetizace – to jsou přímí účastníci průmyslové revoluce 4.0, která už začala. Během deseti dvaceti let změní naši společnost a nevyhnutelně se dotkne každého z nás. Štěstí přeje připraveným… a co nás tedy čeká?

Nová průmyslová revoluce, tzv. Průmysl 4.0, se v loňském roce stala hodně diskutovaným tématem také v tuzemském prostředí. Největší zásluhu na tom bezpochyby měla Českoněmecká obchodní a průmyslová komora. Digitalizace

průmyslu, která je hlavní charakteristikou Průmyslu 4.0, zatím dosáhla nejvyššího stupně v Německu, který je zároveň naším nejvýznamnějším obchodním partnerem.


Je proto přirozené, že charakter vzájemných vztahů mezi oběma zeměmi ovlivňuje i tento nový trend. Zájem úzce spolupracovat v oblasti digitálního propojování hospodářství pak představitelé vlád Česka a Německa stvrdily v závěru roku

podpisem dohody o strategickém partnerství.


Podstatou Průmyslu 4.0 je digitální propojování jednotlivých dílčích kroků výrobního procesu firmy, v rámci dodavatelskoodběratelských vztahů i na úrovni národních ekonomik.

Čeká nás kybernetická ekonomika


Podstatou Průmyslu 4.0 je digitální propojování jednotlivých dílčích kroků výrobního procesu firmy, v rámci dodavatelskoodběratelských vztahů i na úrovni národních ekonomik. Jinými slovy, kdekoli to půjde, roboti nahradí lidskou sílu. Výsledkem

bude především eliminace chyb způsobených lidským faktorem. Ruku v ruce s tím, jak se chybovost bude limitně blížit nule, vzroste efektivita produkce.


„Digitální transformace se dotkne téměř všech oblastí hospodářství a společnosti a povede k jejich dalekosáhlým změnám – tudíž i ke změnám našich tradičních obchodních modelů. Současně máme před sebou stále náš hlavní úkol, jak

lze pro hospodářství i společnost využít možností digitalizace a snížit související rizika na minimum,“


Za lidi budou pracovat stroje


Robotizace s sebou nese celou řadu rizik. Necháme-li stranou hrozbu převzetí moci roboty nad lidstvem, před níž varoval Karel Čapek ve svém dramatu R.U.R. již v roce 1920, je důležité zmínit otázku bezpečnosti dat, závislosti na elektřině či diametrálně odlišné požadavky na vzdělávání, než jaké reflektuje současný školský systém.


Dále lze očekávat, že Průmysl 4.0 bude mít zásadní vliv na zaměstnanost. Z principu věci robotizace ovlivní především nejméně kvalifikované či automatizované pozice. Podle Úřadu vlády probíhající revoluce nejvíce ohrozí úředníky, pracovníky v administrativě, řidiče, pokladní či pracovníky v lesnictví a příbuzných oborech. Naopak, mezi nejméně ohrožené budou patřit pozice manažerské a lékařské a jiné vysoce specializované.


Proces digitalizace hospodářství zintenzivní v následujících patnácti dvaceti letech. Je potřeba se bát? Odpověď přinese čas. Vezmeme-li příklad Japonska, kde je robotizace a automatizace zatím nejdál a současně platí za nejvyspělejší

Comments


bottom of page