top of page

Interní komunikace zvýší zisk i o 30 %

Odborný měsíčník Moderní řízení ve svém aktuálním vydání píše, že řada firem si plete interní komunikaci se zábavnými akcemi pro zaměstnance. Redaktorka Moderního řízení Hana Kejhová na rádiu Zet řekla, že na druhou stranu existují i společnosti, které díky efektivní interní komunikaci zaznamenaly o třicet procent vyšší zisky.

Interní komunikací se v České republice podrobněji zabývají převážně velké firmy. Důvodem je to, že mají větší počet poboček a také častěji zaměstnávají cizince. Aktivní řízení interní komunikace má ale podle Kejhové smysl i v malých

firmách.


„U nás začaly výzkumy interní komunikace v roce 2010, vyhotovoval je Institut interní komunikace. Před tím jsme ty zprávy měli hlavně z mezinárodní organizace Gallup, která měří vnitřní zaujetí a angažovanost pracovníků. Výzkumy v českém prostředí proběhly v roce 2010, v roce 2012 a v roce 2014. Přinesly zjištění, že tam kde se daří interní komunikaci, firmy dosahují až o třicet procent vyššího zisku,“ řekla na

rádiu Zet Kejhová.


Kejhová dále upozornila na průzkum, který si v září od agentury STEM/MARK nechala vypracovat úvěrová firma Home Credit. Z výsledků průzkumu vyplývá, že polovina zaměstnanců českých firem se domnívá, že mezi nimi a vedením stojí zeď. Čtvrtina zaměstnanců dokonce ani neví, kdo firmu vlastní.

Tip: Interní komunikací se v zabývají převážně velké firmy. Ale velký přínos má i pro segment SME a přínosy jednoznačně vykompenzují vložené úsilí.

Interní komunikace přitom může mít smysl i v malých firmách. Důležitá a náročná role interní komunikace spočívá mimo jiné i v řešení krizových scénářů společností.


Commentaires


bottom of page