top of page

Jak firmy vnímají digitální transformaci?

Aktualizováno: 10. 2. 2021

V průběhu letošního září jsme se v rámci pravidelného průzkumu ptali českých podnikatelů na jejich názor na digitální transformaci. Oproti minulým rokům je zřejmé, že již nejde o buzzword, ale skutečnost, kterou české firmy berou vážně a aktivně ji řeší.

Graf 1: Jak digitalizujete svoji firmu; zdroj: HPCG, září 2020
Graf 1: Jak digitalizujete svoji firmu?; zdroj: HPCG, září 2020

Překvapivě až 68 % dotázaných představitelů firem uvedlo, že digitalizovali již před současnou krizí. Dalších 20 % respondentů řeklo, že o digitalizaci svých firem uvažovalo již delší dobu a současná situace transformaci urychlila. Dalších 8 % podnikatelů odpovědělo, že jim krize ukázala, že musí významně trasformovat své firmy, jinak jim tzv. ujede vlak, a chystá se proto s DX začít co nejdříve. Zbývající 4 % respondentů se domnívají, že hmotný produkt bude vždy produktem a digitalizovat lze jen procesy.

Graf 2: Co pro vás digitální transformace znamená; zdroj: HPCG, září 2020
Graf 2: Co pro vás digitální transformace znamená?; zdroj: HPCG, září 2020

S tím koresponduje také odpověď 52 % podnikatelů, kteří digitální transformaci vnímají především jako lepší nastavení klíčových procesů ve firmě a jejich možnou automatizaci nebo převedení do elektronické formy. Třetina respondentů uvedla, že DX vnímají jako maximální míru automatizace a transformace z analogové na digitální formu všech možných myslitelných činností ve firmě: od obsluhy zákazníků, přes administrativu, až po sklad a distribuci. Pouze 16 % dotázaných považuje digitalizaci za požadavek doby, který se děje přirozeně, a proto nechává věcem volný průběh.

"Typickou představou českých podnikatelů je tzv. paperless účetnictví, tj. v čistě elektronické podobě, tedy bez papírů," říká Petr Hlavatý, zakladatel HPCG. "Tomu odpovídá i sentiment, kdy naprostá většina (84 %) vnímá digitalizaci spíše pozitivně," dodává Hlavatý.
Graf 3: Jak vnímáte nástup nových technologií; zdroj: HPCG, září 2020
Graf 3: Jak vnímáte nástup nových technologií?; zdroj: HPCG, září 2020

Silně pozitivně se k novým technologiím staví 24 % českých podnikatelů, kteří si myslí, že tento trend posune civilizaci o další významný krok kupředu, stejně jako tomu bylo např. u průmyslové revoluce. Dalších 60 % respondentů uvedlo spíše pozitivní vnímání, kdy mnoho věcí bude jistě přínosných, na druhé straně, jako každá evoluce, bude mít i tato negativní dopady. Neutrální postoj zaujalo 12 % dotázaných, podle nichž pozitiva nepřeváží negativa. A jen 4 % respondentů se k nástupu moderních technologií staví negativně, protože se obávají, že negativa převáží pozitiva, která tento trend přinese.


Zdroj: HCPG


Comments


bottom of page