top of page

Nástup nových technologií v českých firmách

Aktualizováno: 17. 7. 2020


Digitalizace, robotizace, internet věcí, virtuální realita, umělá inteligence… tyto pojmy už dávno nejsou jen hudbou vzdálené budoucnosti. Jejich využívání se pomalu, ale jistě stává každodenní realitou. V pravidelném průzkumu HPCG jsme se zeptali majitelů českých firem, jak nástup těchto nových technologií vnímají.


Skoro polovina respondentů (47,5 %) vnímá tento trend pozitivně (9,5 %) nebo spíše pozitivně (38,1 %), protože se s nimi civilizace posune o další významný krok kupředu, i když jako každá evoluce bude mít i tato určité negativní dopady. Dvě pětiny dotázaných jej vnímá neutrálně. Negativně se vyjádřila necelá desetina, která se obává, že negativní dopady převáží pozitiva a společnost už nikdy nebude taková, jaká bývala.


S uvedenými trendy souvisí také sdílení dat a například cloudové služby, jejichž využití neustále stoupá. Nabízí se tak přirozeně otázka zabezpečení dat. Té firmy věnují velkou pozornost, pro více než polovinu (52,4 %) respondentů je zabezpečení dat zcela prioritní oblastí, které věnují velkou pozornost a neustále se jej snaží zdokonalovat. Dalších 38 % dotázaných uvedlo, že problematiku vnímá a rizikům se snaží alespoň základně čelit, přestože se u nich najdou mezery, které by bylo vhodné odstranit.


Nové technologie s sebou také nesou zvýšený objem dat, která se ukládají a zpracovávají. Problematika tzv. Big Data však zatím nadpoloviční většinu firem, které se zúčastnily průzkumu, nechává klidnými. Pět šestin (85,7 %) dotázaných odpovědělo, že se jich tento problém zatím netýká. Z toho čtyři pětiny jej ale vidí jako jedno z významných témat v budoucnu.


Comentários


bottom of page