top of page

Uřídil by císař Nero firmu jako stát?

Aktualizováno: 11. 8. 2020

Podnik se vám zastavil na mrtvém bodě a nevíte proč? Začněte přemýšlet sami o sobě a o způsobu, jakým svou firmu vedete.

Jste-li jejím zakladatelem a zároveň vedoucím manažerem, možná je chyba právě v tom. Jednoduše se vám nedostává času, síly ani dostatečného odstupu na to,

abyste o věcech začali uvažovat trochu jinak. Jednou z cest, jak dosáhnout výrazného zlepšení efektivity, nebo také zvýšení ziskovosti podniku, je optimalizace systému řízení a firemních procesů.


Jednou ze slabin podnikatelů, kteří si svou firmu „vypiplali“ z ničeho až do podoby fungujícího podniku, je to, že se nechtějí vzdát exekutivy a firmu vedou autokraticky. Jenže vlastnictví a řízení jsou dvě odlišné věci. Jak důležitou roli tedy hraje ve firmě její organizační struktura? Samozřejmě velkou, protože je vnitřní páteří firmy, která úzce souvisí s procesy.


Členitost organizační struktury by přitom měla být úměrná velikosti firmy a složitosti problematiky, kterou se zabývá. Například ryze obchodní společnosti ji mohou

mít relativně úzkou a orientovanou na jasný výkon, kterým je v tomto případě obchod a marketing. U technologických a průmyslových firem je to dáno potřebou daného odvětví a náročností výroby, kdy je potřeba řada stupňů řízení před samotným koncovým prodejem zboží.


Porovnáním autokratického a demokratického stylu řízení podniku se podrobně zabýval server Podnikatel.cz v článku Uřídil by císař Nero firmu jako stát?, do kterého svými zkušenostmi a poznatky přispěla také společnost ISO Consulting, člen skupiny HPCG.


Kommentare


bottom of page