top of page

Česko podruhé předsedá EU

Aktualizováno: 7. 12. 2022

Na Silvestra skončí půlroční předsednictví České republiky Evropské unii a žezlo převezme Švédsko. Role v čele EU se ČR ujala podruhé a letošní předsednictví oproti tomu v roce 2009 má minimálně jedno kouzlo: nepadla během něj vláda, a dokonce i většina ministrů zůstala stejná.


Jinak ovšem česká vláda na tuzemské poli příliš nezaujala. Vyplývá tak alespoň z průzkumu, který HPCG v polovině září letos opět provedla mezi svými klienty a členy rodiny Český Goodwill. Přestože světová média hodnotí působení ČR v čele EU vysoce kladně, z respondentů našeho zářijového průzkumu se podobném duchu vyjádřila jen třetina oslovených. Pětina dotázaných hodnotí české předsednictví jako příjemné překvapení s tím, že si ČR podle ní zlepšila v EU renomé. Dalších přibližně 14 % uvedlo, že jejich očekávání byla naplněna přesmíru, ovšem uvítalo by více aktivity vlády, zejména pak komunikace směrem k vlastním občanům.

Graf 1: Jak hodnotí podnikatelé předsednictví  ČR v čele EU
Graf 1: Jak hodnotí podnikatelé předsednictví ČR v čele EU

Pravděpodobně právě v důsledku nedostatečné komunikace má nemalá část obyvatelstva pocit, jako by se předsednictví ČR ani netýkalo. Alespoň v průzkumu HPCG se tak vyjádřilo skoro 29 % dotázaných. Téměř dvě pětiny respondentů pak české předsednictví vnímá více méně negativně. Třetina dotázaných se domnívá si myslí, že bychom měli být mnohem aktivnější a důrazněji prosazovat naše národní zájmy. 5 % si dokonce myslí, že nám předsednictví nepřineslo vůbec nic, naopak českou pokladnu stálo peníze, které jsou teď tolik potřeba jinde.


Převažují kladné postoje

Obecně ale převažují kladné postoje ve vnímání EU a členství ČR v ní jako takové. Rozhodně pozitivně nebo pozitivně naše členství v EU vnímá více než ¾ dotázaných (76 %). Přes osminu (14 %) respondentů si myslí, že EU přináší ČR víc škody než užitku, zbývajících 10 % je buď indiferentních nebo jednoznačně proti členství, tj. domnívá se, že bychom měli co nejdříve členství ukončit.


Jedno z hlavních témat, které v unijním prostoru rezonuje, jsou evropské dotace. V otázce vnímání dotací jsou čeští podnikatelé dlouhodobě konzistentní, zhruba polovina (53 %) respondentů je vnímá negativně nebo spíše negativně. Důvodem je pokřivování tržního prostředí a tím pádem špatný vliv na celou ekonomiku (zvýhodňování, korupce atd.). Oproti tomu čtvrtina (24 %) respondentů je za dotace rádo, protože posouvají naši ekonomiku vpřed i přesto, že mají své mouchy.

Graf 2: Jaký mají podnikatelé názor na EU
Graf 2: Jaký mají podnikatelé názor na EU
Graf 3: Jak hodnotí podnikatelé dopad EU dotací na ČR
Graf 3: Jak hodnotí podnikatelé dopad EU dotací na ČR

Opačný poměr je patrný v otázce vnímání společné evropské měny. Čtyři pětiny (81 %) dotázaných v letošním průzkumu uvedlo, že by se přijetí eura jako národní měny spíše nebránilo. Konkrétně 29 % respondentů má za to, že pozitiva přijetí eura převažují nad negativy, a deset procent už se těší, až euro nahradí českou korunu. Zbývající část přijetí eura jako hlavní měny v ČR vnímá neutrálně. Opačné spektrum podle letošních výsledků průzkumu představuje necelou pětinu, kdy 5 % dotázaných je názoru, že EURO je od základu špatná myšlenka, která vůbec neměla být nikdy uvedena do praxe, a 14 % je jednoduše rádo, že máme vlastní měnu, neb negativa jednotné měny podle nich převládají nad pozitivy.

Grtaf 4: Jak podnikatelé vnímají společnou měnu EURO
Grtaf 4: Jak podnikatelé vnímají společnou měnu EURO

To je velmi zajímavý posun například oproti roku 2017, kdy se proti přijímání eura vyjádřilo 65 % účastníků průzkumu HPCG. O rok dříve to bylo dokonce 71 % respondentů


Comments


bottom of page