top of page

FRANK – nový kolega, který zná váš tým lépe než HR

Asi každý manažer někdy v životě zapochyboval, jestli nevázne komunikace v jeho týmu, stejně jako každý majitel firmy občas zapochybuje, zda jednotlivá oddělení podávají odpovídající výkon a sledují společně stejný cíl. Na všechny tyto otázky umí spolehlivě FRANK.

FRANK je agilní online nástroj založený na propojení datové analytiky a člověka, který pomůže snadno a rychle zmapovat klíčové osoby, tzv. influencery, a dynamiku týmu nebo propojení jednotlivých týmů v rámci organizace. Jeho výstupy ocení nejen pracovníci HR, ale všichni odpovědní manažeři a vedoucí pracovníci.


Intuitivní a inovativní prostředí


Intuitivní proto, že vychází z poznatků behaviorálního chování skupin, moderní psychologie a přesných matematických výpočtů. Snadno a rychle změří přirozenou dynamiku týmu, velmi přesně zobrazí vazby ve skupinách, odhalí lidi, kteří mají přirozenou schopnost tým vést a motivovat, i ty odloučené. Díky FRANKovi okamžitě poznáte, zda jsou správní vedoucí na svých místech, nebo jestli funguje komunikace napříč odděleními, a nejsou například mezi odpovědnými zaměstnanci pouze formální vazby.


FRANK vám odpoví neutrálně a s potřebným nadhledem na esenciální otázky typu, kdo jsou klíčoví lidé v týmu, zda investujete do správných osob nebo pozic, kdo má v očích kolegů největší respekt bez ohledu na jejich postavení ve formální struktuře organizace nebo zda táhnou všichni vaši manažeři za jeden provaz.

Kdy je vhodné služby FRANKA využít?


FRANK je on-line nástroj, který je vhodné využívat průběžně, alespoň 2–3krát ročně, k detailnímu poznání neviditelných, ale o to důležitějších komunikačních procesů a mezilidských vztahů v organizaci. Obecně je FRANK ideální v situacích, kdy chystáte důležité změny (příchod/odchod manažerů), potřebujete se rychle zorientovat v novém týmu (fúze a akvizice, reorganizace), zjišťujete, jestli se vám daří adaptovat nové lidi (onboarding klíčových zaměstnanců) nebo prostě hledáte, kdo má v očích týmu největší respekt.


Jak FRANK funguje?


Základem je průzkum mezi vašimi zaměstnanci a kolegy, který každému zabere nejvýše 5 minut. Elektronicky zodpoví pět jednoduchých, intuitivních dotazů, které ve výsledku rozklíčují stěžejní oblasti: důvěra, expertíza, výsledky, inspirace a vztahy. Jedinou podmínkou je, aby každý účastník průzkumu měl svůj unikátní e-mail. Optimální vypovídací hodnotu FRANK přináší u týmů s 15 až 150 členy (vychází z měření, že 150 osob je maximum, s nímž člověk dokáže udržovat kvalitní vztahy). Sběr odpovědí probíhá na zabezpečených serverech a data jsou maximálně chráněna s přístupem pouze pro odpovědné osoby odpovídající standardům GDPR. Výstupem je „mapa organizace“ – celkové shrnutí názorně popisující jednotlivá propojení i osobní hodnotící matice pro každého účastníka. Záleží na rozhodnutí managementu nebo HR, zda výstupy slouží jen pro vedoucí pracovníky, nebo jsou využity jako součást motivačního programu pro všechny zaměstnance.


Rychlost výhodou


Samotný průzkum může v ideálních podmínkách trvat řádově jednotky hodin, maximálně pak 1–2 týdny v případě, že mají například někteří kolegové dovolenou

atp. Zobrazení výsledků je okamžité, jejich interpretaci je však třeba svěřit odbornému konzultantovi, který dokáže objektivně interpretovat jednotlivé vazby a výstupy. Ze strany organizace, která má o analýzu zájem, je třeba jen vyplnit jednoduchou vzorovou tabulku s přehledem zaměstnanců. Obvyklá doba trvání je týden na sběr dat, týden na jejich vyhodnocení a 0,5 dne na interpretaci klíčovým zástupcům

firmy – nejčastěji jednatel / majitel, CEO, případně HR, vedoucí týmů atd.


Comments


bottom of page