top of page

Novoroční rozhovor nejen o vizích a inovacích s Martinem Paličkou, CEO Etnetera

"Velkou budoucnost vidím ve využití rozšířené reality,“ říká Martin Palička, spolumajitel skupiny Etnetera


Etnetera Group je coby zakladatel vizionářského festivalu Future Port Prague určitě inovačním leaderem – můžeš nám přiblížit, jaké inovace a novinky jsou v digitálním světě právě v kurzu?

Jmenoval bych hned několik okruhů. Velkou budoucnost určitě vidím ve využití rozšířené reality. Růstová křivka je sice méně strmá, než se obecně čekalo, ale pokud budeme trpěliví, tak to své ovoce přinese.


Další zajímavou oblastí je obecně práce s daty. Ti, kteří budou schopni data rychle zpracovávat a dobře se podle nich rozhodovat, budou vždy o krok napřed. S tím úzce

souvisí oblast IoT (Internet of Things). Dnes není problém skrze senzory sbírat ohromné množství dat, podstatné je, jak s těmito daty firmy dále pracují a jak efektivně je využijí.


Fenoménem posledních let je oblast 3D tisku, díky kterému se mohou měnit poměry v mnoha odvětvích. V této oblasti patříme díky Prusa Rerearch ke světové špičce. Velmi výrazně se rozvíjí oblast AI, především bych zmínil machine learning, kde mě oslovuje zejména využití v oblasti medicíny. Strojové učení lze využít například při diagnóze nemocí.


Poslední oblast bych shrnul jako „pohodlnost dnešní doby“. Na příkladu platební karty v telefonu můžeme vidět, že lidé neustále hledají cesty, jak si zjednodušit život. Před lety bylo spojení mobile-first pouhým buzzwordem, dnes už je to realita. Většina služeb se přesouvá právě do mobilu pod heslem „odkudkoliv cokoliv“.


Pokud to není tajné, jaké projekty, které realizujete nebo jste v poslední době realizovali, považuješ za nejzajímavější a nejinspirativnější?

Jako první mě napadá spolupráce se Škoda Auto. Mimo jiné se nyní věnujeme vývoji infotainmentu, u kterého se v dalších letech očekává razantní nárůst využití u jejich zákazníků. Z pohledu našich zaměstnanců jsou podobné projekty velmi atraktivní, neboť výsledky jejich práce budou sloužit tolika lidem. Zároveň se na tom projektu hodně věcí učíme, což nás opět posouvá dál. Společně se Škodovkou děláme ještě další R&D projekty, které bohužel nemohu konkretizovat, ale jsou neméně zajímavé.


Z dalších projektů bych jmenoval například zákaznický portál a mobilní aplikaci Moje Veolia pro společnosti skupiny Veolia. Portál umožňuje zákazníkovi komplexní pohled na spotřebu (voda, energie a teplo), historii a přehled fakturace včetně možnosti online zálohových plateb. Dále také zobrazujeme získaná IOT data, kdy jednak ukazujeme zákazníkovi aktuální stav jeho spotřeby s možností predikce

vývoje spotřeby, a zároveň tím předcházíme možným ztrátám Veolie a zvýšeným nákladům zákazníka. Za tento projekt jsme také dostali dvě ocenění v rámci globální Veolie.


Plánujete ve vaší skupině Etnetera Group nějaké změny, které by napomohly dalším

inovacím?

Neustále pracujeme na tom, abychom co nejlépe využívali synergií mezi jednotlivými firmami. Příkladem, kde to funguje, je spolupráce společností VRgineers a Virtuplex. VRgineers testují jejich unikátní VR headset v prostředí Virtuplexu, ten na oplátku získává cenné zkušenosti od vývojového týmu, které může využít v projektech pro své klienty.


Obecně platí, že k inovacím nás vždy vedou nové projekty pro naše klienty, kdy využíváme symbiózy vývoje v Etneteře spolu s profesionální datovou analytikou Etnetery Activate. Jak už jsem zmiňoval, kvalitní a efektivní vytěžení dat je v dnešní době klíčové.


Spolupráci s klienty se tak snažíme co nejvíce prohlubovat a vytvářet něco, čemu se v angličtině říká one-stop shop. Nenabízíme tak zákazníkovi pouze jednotlivé lidi s kompetencemi, ale služby celých týmů, které spolu navzájem spolupracují.


Před dvěma roky jsme se v našem Magazínu KPCG bavili o VR a IoT (internetu věcí)

jako o stěžejních trendech – jak to vypadá s odstupem času? Platí to stále nebo je dnes něco jinak?

Tyto trendy se ukazují jako stále aktuální. Oblast VR jsem popisoval již v předešlé otázce. Osobně hodně věřím oblasti eHealth. Před dvěma lety jsme investovali do společnosti Ulekare.cz, což je služba, která může výrazně zefektivnit zdravotní péči v České republice. V budoucnu předpokládám využívání různých gadgetů, které pomohou pacienta vyšetřit efektivně na dálku bez potřeby návštěvy zdravotnického

zařízení.


A na jaké inovační trendy se podle tebe můžeme těšit v blízké budoucnosti? Čeká

nás nějaká zásadní změna nebo dokonce technologická revoluce?

Hodně se nás teď dotýká elektromobilita. Investovali jsme před časem do společnosti BattSwap, díky které dokážete vyměnit baterii v elektromobilu za novou během pár desítek vteřin, což může být zejména pro fleetové zákazníky velmi žádané. S tím je spojené téma autonomního řízení. Nekonečným příběhem je potom práce s daty a cloudové technologie.


Digitální transformace podniků je v plném proudu, jak je na tom vaše firma?

Předpokládám, že kovářova kobyla nechodí bosa… nebo?

Skoro bych řekl, že chodí :-).


Náš čas a energii investujeme pochopitelně nejvíce směrem k našim klientům. Uvnitř máme ještě určitě co dohánět, například co se týče automatizace procesů. Na druhou stranu nám v kancelářích na stolech zrovna stojí květináče od The Greenest Company, které měří kvalitu prostředí v našich kancelářích, tak jsem zvědavý, jaká data z nich nakonec dostaneme.Comentarios


bottom of page