top of page

Průzkum HPCG: bezpečnost a Big Data

Aktualizováno: 14. 6. 2018

Snad žádná firma se dnes již neobejde bez elektronické komunikace a sdílení dat na serverech nebo cloudech. Průmysl 4.0, internet všeho (Internet of Everything), virtuální realita a další trendy nepříliš vzdálené budoucnosti závislost na jedničkách a nulách ještě zvýší. I proto se této problematice věnoval také pravidelný průzkum HPCG, který jsme provedli mezi členy rodiny Český Goodwill.

První otázka směřovala na zabezpečení dat a význam, který mu české firmy přikládají. Minoritní část respondentů (3 %) rezignovaně uvedla, že když někdo bude chtít citlivá data zneužít, stejně si cestu najde, a tak nevnímá tuto otázku jako prioritní.


Skoro tři pětiny dotázaných odpověděly, že problém bezpečnosti dat vnímá a snaží se rizikům alespoň základně čelit. Určitě se ale podle nich najdou mezery, které by bylo potřeba odstranit. Zbývající dotázaní (38 %) ve své odpovědi označili problematiku zabezpečení za prioritu, které věnují velkou pozornost a snaží se ji neustále zdokonalovat.


Řešíte zabezpečení dat ve vaší firmě? (průzkum HPCG 2017)

Druhá otázka se týkala pojmu Big Data. Tzv. „velká data“ jsou zvlášť náročná nejen svým objemem, ale také rychlostí a komplexností, a vyžadují proto pokročilou analýzu, kterou umožňují nejmodernější technologie. 17 % respondentů v průzkumu uvedlo, že s Big Daty pracují a mají k tomu uzpůsobenou

robustní infrastrukturu.


Skoro polovina dotázaných (48 %) se domnívá, že se jich tato problematika zatím přímo netýká, ale vidí ji do budoucna jako jedno z významných témat. Naproti tomu, přibližně třetina (34,5 %) účastníků průzkumu se o toto téma nezajímá a myslí si, že se jich týkat nebude. Jeden z respondentů se v našem průzkumu s termínem Big Data setkal poprvé, a jiný se dokonce domnívá, že Big Data jsou chiméra a není nutné se touto otázkou znepokojovat.


Přitom již dnes jsou Big Data běžnou nedílnou součástí našich každodenních životů.


Commentaires


bottom of page