top of page

Ve spolupráci s Jihočeským vědecko-technickým parkem jsme pomohli jihočeským firmám

Aktualizováno: 25. 5. 2021

Společnost ISO Consulting se jako expertní poradce zapojila do programu Jihočeského vědecko-technickéhoparku (JVTP) na podporu inovací prostřednictvím spolupráce v Jihočeském kraji.

V rámci výzvy Jihočeské podnikatelské vouchery 2020 poskytla jihočeským firmám služby založené na znalostech, které jim pomohou dalším strategickým nasměrováním podniku překonat následky způsobené pandemií COVID-19, a přispějí tak k obnovení jejich konkurenceschopnosti a zajištění přiměřené míry stability na trhu. Výstupy z poradenských projektů byly úspěšně předány v dubnu 2021.


Prvním realizovaným projektem byl Rozvoj produktu za účelem zvýšení ekonomické stability zapsaného spolku Vladykův dvůr. Tato nestátní nezisková organizace se věnuje speciální metodě pedagogiky Hiporehabilitace v pedagogické a sociální praxi.

„Centrum Vladykův dvůr se dlouhodobě soustředí především práci s dětmi, ve které dosahuje výborných výsledků. Cílem naší spolupráce bylo vytvořit produkt, jehož prostřednictvím budou z těchto zkušeností benefitovat i firmy v kraji a jejich zaměstnanci,“

řekla Lenka Hlavatá, jednatelka společnosti ISO Consulting, která byla odborným garantem projektu.


Výstupem spolupráce je komplexní program manažerského vzdělávání pro firmy, který využívá mnohaleté zkušenosti z pedagogické praxe a metodik přirozené komunikace s koňmi, jež mají prokazatelné pozitivní účinky na psychiku a sociální dovednosti člověka. Jedinečným způsobem tak skloubí přínos interakce člověka s koněm a potřeby podniků na vzdělávání jejich zaměstnanců, a to zejména v oblasti tzv. soft skills (vedení lidí, leadership, motivace, delegování, neverbální komunikace atd.). Implementace a uvedení nového produktu na trh započaly bezodkladně, v květnu proběhl první kurz pro top managment a majitele firem.


Druhým projektem byla Inovace produktového portfolia a automatizace procesů ve společnosti ITSsub, která od roku 2017 poskytuje služby autoservisu, pneuservisu a servisu klimatizací pro širokou veřejnost. Služba založená na znalostech, kterou ISO Consulting poskytla, vedla k vytvoření nového produktu Fleet management: komplexní servis a správa vozového parku pro firmy ve smyslu mobility.


Na vysoce konkurenčním trhu, který navíc prochází významnou transformací, produkt cílí na rozšíření zákaznické základny, využití volných kapacit a optimalizaci jejich plánování, a tím zlepšení celkové pozice podniku.

„Vidím velký potenciál produktu, který vzešel z této spolupráce. Může pro nás znamenat velkou konkurenční výhodu. Už jsme se domluvili na tom, že implementaci zahájíme v září,“

zhodnotil majitel společnosti ITSsub Petr Stibor a slíbil, že projekt určitě nezůstane v šuplíku.


V případě obou projektů se inovační a optimalizační návrhy, které ISO Consulting předložila, opíraly o důkladnou vstupní analýzu situace podniku, trhu, cílové skupiny a konkurence. Výstupní zprávy obsahovaly detailní popis produktu, včetně rozpočtu a cenotvorby, marketingovou strategii pro efektivní uvedení produktu na trh a také podrobný implementační plán.

„Ze závěrečných zpráv vyplývá, že vzájemná spolupráce obou stran byla velmi přínosná a odborně zpracované návrhy nových produktů jsou pro příjemce podnikatelského voucheru dobrým základem pro překonání současné nepříznivé situace v tržním prostředí,“

vyjádřil spokojenost se spoluprací ředitel Jihočeského vědeckotechnického parku František Mlčák.


Zdroj: ISOC


Comments


bottom of page